ثبت نام

ثبت نام آموزش خصوصی قرآن کریم

جهت تدریس خصوصی قرآن کریم فرم زیر را تکمیل و ارسال نموده ، در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد . 

کدهای آموزشی مطرح شده (کلاسهای خصوصی)

قرائت تحقیق پیشرفته ۳۰ جلسه (مدت زمان کلاس : ۴۵ ساعت – حق الزحمه  به ازای هر ساعت : ۴۰۰۰ توملن) – کد ۳۰۴

قرائت تحقیق مقدماتی ۲۰ جلسه (مدت زمان کلاس :  ۳۰ ساعت – حق الزحمه به ازای هر ساعت : ۳۰۰۰توملن) – کد۳۰۵

حفظ قرآن کریم درجه ۱ (هر جزء : ۲۰ جلسه – مدت زمان کلاس :۵۰ ساعت –  حق الزحمه به ازای هر ساعت : ۶۰۰۰توملن ) – کد ۳۰۹

حفظ قرآن کریم درجه ۲ (هر جزء : ۲۰ جلسه – مدت زمان کلاس :۴۰ ساعت –  حق الزحمه به ازای هر ساعت : ۵۰۰۰ توملن ) – کد ۳۱۰

حفظ قرآن کریم درجه ۳(هر جزء : ۲۰ جلسه – مدت زمان کلاس :۳۰ ساعت –  حق الزحمه به ازای هر ساعت : ۴۰۰۰توملن ) – کد ۳۱۱

حفظ قرآن کریم درجه ۴(هر جزء : ۲۰ جلسه – مدت زمان کلاس :۲۰ ساعت –  حق الزحمه به ازای هر ساعت : ۳۰۰۰توملن ) – کد ۳۱۲

مفاهیم قرآن کریم ( هر جزء : ۱۰ جلسه – مدت زمان کلاس : ۲۰ ساعت – حق الزحمه به ازای هر ساعت : ۵۰۰۰توملن ) – کد ۳۱۳

[contact-form-7 id=”211″]

پیش  ثبت نام کلاس های تابستانه قرآن کریم ۱۳۹۶

توجه داشته باشید در صورت تعداد زیر ۵ نفر برای هر کلاس ؛ حق الزحمه کلاس بصورت خصوصی برای هر فرد محاسبه خواهد شد .

جهت پیش ثبت نام کلاس های تابستانه قرآن کریم فرم زیر را تکمیل و ارسال نموده ، اسامی جهت هماهنگی  و برنامه ریزی در خردادماه سال جاری مورد بررسی قرار میگیرد .

کدهای آموزشی مطرح شده ( کلاسهای تابستانه ۱۳۹۶)

قرائت تحقیق پیشرفته ۳۰ جلسه (مدت زمان کلاس : ۴۵ ساعت – حق الزحمه  به ازای هر ۱۰ جلسه : ۱۰۰۰۰ توملن) – کد ۲۰۴

قرائت تحقیق مقدماتی ۲۰ جلسه (مدت زمان کلاس :  ۳۰ ساعت – حق الزحمه به ازای هر ۱۰ جلسه : ۷۵۰۰توملن) – کد۲۰۵

حفظ قرآن کریم درجه ۱ (هر جزء : ۲۰ جلسه – مدت زمان کلاس :۵۰ ساعت –  حق الزحمه به ازای هر ۵ جلسه : ۱۵۰۰۰توملن ) – کد ۲۰۹

حفظ قرآن کریم درجه ۲ (هر جزء : ۲۰ جلسه – مدت زمان کلاس :۴۰ ساعت –  حق الزحمه به ازای هر۵ جلسه  : ۱۲۰۰۰ توملن ) – کد ۲۱۰

حفظ قرآن کریم درجه ۳(هر جزء : ۲۰ جلسه – مدت زمان کلاس :۳۰ ساعت –  حق الزحمه به ازای هر ۵ جلسه : ۱۰۰۰۰توملن ) – کد ۲۱۱

حفظ قرآن کریم درجه ۴(هر جزء : ۲۰ جلسه – مدت زمان کلاس :۲۰ ساعت –  حق الزحمه به ازای هر ۵ جلسه : ۸۰۰۰توملن ) – کد ۲۱۲

مفاهیم قرآن کریم  ۲۰ جلسه – جزء اول و سی ام ( مدت زمان کلاس : ۳۰ ساعت – حق الزحمه به ازای هر ۵ جلسه : ۵۰۰۰توملن ) – کد ۲۱۳

[contact-form-7 id=”211″]

نکته سایت